HouzzMate Admin
2 เดือนที่แล้ว
มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน)


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบ COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ Up-skill/Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชานในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมดังต่อไปนี้


หลักสูตรการฝึกอบรม


โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ตามระยะเวลา) ได้แก่

1.หลักสูตรการฝึกอบรม 18 ชม.

 1.1) การควบคุมระบบน้ำอ้ตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 

       อบรมในวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ.2563

 1.2) ช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคาร 

        อบรมในวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.3) เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 

        อบรมในวันที่ 11-13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.4) การใช้โปรแกรม Microsoft Office 

        อบรมในวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.5) การตลาดดิจิทัล 

        อบรมในวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.6) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

        อบรมในวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.7) ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

        อบรมในวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.8) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

        อบรมในวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.9) การบำรุงรักษารถยนต์

        วันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 1.10) การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรถยนต์

          วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.11) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์

         วันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.12) ช่างติดฟิลม์รถยนต์

         วันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.13) ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

         อบรมในวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 1.14) ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดรถยนต์

          อบรมในวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2563


2.หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลา 30 ชม.

 2.1) ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

        อบรมในวันที่ 4-8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.2) ภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน 

        อบรมในวันที่ 11-15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.3) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

        อบรมในวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.4) ช่างเชื่อมทิก 

         อบรมในวันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.5) Solidwork Advance 

         อบรมในวันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.6) Excel Advance 

         อบรมในวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.7) ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์

        วันที่ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 2.8) การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 

         อบรมในวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ.2563


**หมายเหตุ วันที่การฝึกอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


สามารถสมัครได้ที่ 


**ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ทำการปิดรับสมัครออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5352 5542


(สมัครออนไลน์ คลิกที่นี้) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการ โทร.0-5352-5542 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนสามารถ สแกน QR โค้ด เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #Covid-19
Share
215