HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)


          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ Up-skill แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ (แรงงานในระบบ) และฝึกการประกอบอาชีพอิสระ Re-skill ให้แก่แรงงานทั่วไป และ ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้าง (แรงงานนอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครฝึกอบรม และ วันเวลาในการฝึกอบรม


หลักสูตร,สาขาที่จะดำเนินการเปิดฝึกอบรม และช่วงเวลาการฝึกอบรม ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (โดยจะติดต่อกลับจากข้อมูลที่ท่านได้สมัครไว้)

**โดยในเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สมัครลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกไว้ก่อน จากนั้นทางสำนักงานจะนำข้อมูลของผู้สมัครนำไปเปิดหลักสูตร,สาขา และช่วงเวลาการฝึกอบรมต่อไปสามารถสมัครได้ที่


**ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้ทำการปิดรับสมัครออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ในวันและเวลาราชการ โทร.054-660-025


สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือสแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในวันและเวลาราชการ โทร.054-660-025 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Phrae

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
Share
127