HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมอาชีพฟรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 ด่วนจำนวนจำกัด


          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 4 สาขาในหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานทุกระดับและผลิตแรงงานที่มีฝีมือให้กับสังคม สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครและเข้ารับการฝึก ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

          โดยทางสถาบันฯ ได้ชี้แจงในกรณีที่ได้เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 ที่เดิมกำหนดเปิดฝึก 1 เม.ย.2563 ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 (COVID 19) โดยได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกและประกาศผล ไปแล้วในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้น เมื่อได้เวลาเลื่อนออกไปพบว่ามีผู้สมัครหลายท่านไม่สะดวกที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเวลาที่กำหนดเปิดฝึกใหม่ (1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.)

          ดังนั้นทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงขอเปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอาชีพเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้


ระยะเวลาการฝึกในหลักสูตร


420 ชั่วโมง (3 เดือน)

-ฝึกใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ระยะเวลา 2 เดือน (1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563)

-ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 1 เดือน (3-31 สิงหาคม พ.ศ.2563)


สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


รับสาขาอาชีพละ 10 คน

1.) ผู้ประกอบอาหารไทย

2.) การทำขนมอบ

3.) ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

4.) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร


คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) แรงงานใหม่ / ผู้ว่างงาน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-45 ปี

    (เฉพาะสาขาการทำขนมอบ อายุระหว่าง 18-35 ปี)

2.) จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ขึ้นไป


วันรับสมัคร


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ยื่นเอกสารผ่าน พร้อมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ แจ้งผลทันที


สามารถสมัครได้ที่


กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


โดยมีคำแนะนำจากทางสถาบันฯ ดังต่อไปนี้

เพื่อลดภาระการเดินทางและจำนวนครั้งในการเดินทางของประชาชน เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม social distancing อาจเกิดการยื่นเอกสาในการสมัครอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ขอให้ผู้สมัครทุกคน ดำเนินการดังนี้

1.) กรอกใบสมัคร (ดาวนโหลดใบสมัคร คลิกที่นี้

2.) แนบหลักฐานตามที่ระบุ (ระบุในหัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร-ข้างล่าง)

3.) ส่งไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องทางโดยทักแชท In box ของเพจ chiangmaiskill ถ้ามีเอกสารอะไรขาดตกบกพร่องทางเจ้าหน้าที่จะได้แนะนำให้เตรียมเพิ่มเติม

4.) เมื่อตรวจเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะนัดวันเข้ามายื่น ชุดเอกสารฉบับจริงเพื่อดำเนินการสอบทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ต่อไป

*การติดต่อราชการกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ


เอกสารประกอบการสมัคร


1.) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2.) วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง)

3.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.) เฉพาะสาขาอาชีพที่ 1 (ผู้ประกอบอาหารไทย) และ 2 (การทำขนมอบ) ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ และผลตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด Aหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการ โทร.0 53 121002 – 3 ต่อ 126 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Chiangmai

Facebook : Chiangmaiskill 
ข้อมูลจาก

Facebook Chiangmaiskill
#ฝึกอบรมอาชีพฟรี #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ #หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Share
109