HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน___________________________________________________

บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 04/04/2563)

___________________________________________________


          อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/05/2563 - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน อีกครั้ง ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ได้เปิดหลักสูตรในอีกรูปแบบ โดยแบ่งตามกลุ่มชั่วโมงการฝึกอบรม ซึ่งจะมีสาขาการฝึกอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้มาตรการนี้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนและแรงงานในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย โดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


1.หลักสูตร 30 ชั่วโมง (ฝึกอบรม 5 วัน)

1.1) ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

1.2) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร

1.3) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

1.4) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

1.5) การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1.6) การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1.7) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

1.8) การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

1.9) บาริสต้ามือาชีพ

1.10) การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย

1.11) การใช้เทคโนโลยี การควบคุมระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟน


2.หลักสูตร 30 ชั่วโมง (ฝึกอบรม 15 วัน)

2.1) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

2.2) การประกอบธุรกิจกาแฟ

2.3) การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

2.4) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ


3.หลักสูตร 120 ชั่วโมง (ฝึกอบรม 20 วัน)

3.1) ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3.2) ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

3.3) ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็กฯ

3.4) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

3.5) ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์


*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดฝึกอบรมในสาขาที่มีผู้สมัครไม่ครบ 20 คนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร


1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

2.) ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงาน

3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรสามารถสมัครได้ที่


สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือสแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563วันเวลาในการฝึกอบรม


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จะประกาศวันเวลาในการฝึกอบรมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบ ภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ (โดยจะติดต่อกลับจากข้อมูลที่ท่านได้สมัครไว้)เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม


ระหว่างการฝึกอบรมจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท?

ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนในวันและเวลาราชการ โทร.053-686050-4 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Maehongson

Facebook : สนพ. แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลจาก

Facebook สนพ. แม่ฮ่องสอน
#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #โควิด-19 #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน #ฝึกอบรมมีเบี้ยเลี้ยง
Share
157