HouzzMate Admin
4 สัปดาห์ที่แล้ว
{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)


___________________________________________________


บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


- มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) (ข้อมูลเมื่อวันที่ 06/04/2563)

___________________________________________________


          อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/04/2563 - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ตามกลุ่มแรงงาน) ได้แก่


1.) กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ

     หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

1.1) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 120 ชั่วโมง


2.) กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ

     หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

2.1) การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลาฝึก 90 ชั่วโมง

2.2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระยะเวลาฝึก 90 ชั่วโมง

2.3) การประกอบอาหารไทย ระยะเวลาฝึก 90 ชั่วโมงวันเวลาในการฝึกอบรม


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมแต่ละสาขา ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ

โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรม ตามข้อมูลติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ


สามารถสมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5460 0060 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/nan

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน


#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน #ฝึกอาชีพฟรี #ฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยง
Share
110