HouzzMate Admin
4 สัปดาห์ที่แล้ว
{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)___________________________________________________


บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


- มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 03/04/2563)

___________________________________________________


          อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/2563 - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ตามกลุ่มแรงงาน) ได้แก่


1.) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ระยะเวลาฝึก 90 ชั่วโมง หรือ 15 วัน (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว่างงาน รับจ้างทั่วไป หรือผู้ถูกเลิกจ้าง) 

หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

1.1) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 คน

1.2) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 20 คน

1.3) การติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 20 คน

1.4) การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าฝึกอาชีพ

1.) มีอายุ 18 - 60 ปี และ มีสัญชาติไทย

2.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรนั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร

3.) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

4.) มีความประพฤติดี

5.) เป็นแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว่างงาน รับจ้างทั่วไปหรือถูกเลิกจ้าง

2.) กลุ่มแรงงานในระบบ ระยะเวลาฝึก 120 ชั่วโมง หรือ 20 วัน (แรงงานสถานประกอบกิจการ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว บริการ และภาคธุรกิจ)

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

 2.1) ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จำนวน 20 คน

 2.2) การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน

 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าฝึกอาชีพ

 1.) มีอายุ 18 - 60 ปี และ มีสัญชาติไทย

  2.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรนั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร

  3.) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

 4.) มีความประพฤติดี

 5.) เป็นแรงงานสถานประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว บริการและภาคธุรกิจวันเวลาในการฝึกอบรม


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมแต่ละสาขา ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ

โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรม 2 สัปดาห์ ตามลำดับการสมัครเข้าฝึกอบรมสถานที่ฝึกอบรม


ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม


ระหว่างการฝึกอบรมจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท? ตามที่เป็นข่าว

ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางสถาบันฯ ตามข้อมูลติดต่อข้างล่างบทความการสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ


สามารถสมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม

หรือ สมัครด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่สามารถสมัครระบบออนไลน์ได้) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย-ในวันและเวลาราชการ โดย 1 คน สามารถสมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายในวันและเวลาราชการ โทร.053 152043 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/chiangrai

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย


ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #ฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยง
Share
87