HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เชิญชวนช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ระดับ 1 สมัครเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ            

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ประกาศรับสมัครเชิญชวน ช่างไฟฟ้าและช่างแอร์ที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติ โดยได้เปิดทดสอบจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับที่ 1 และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ซึ่งในแต่ละสาขารับสมัครทดสอบฯจำนวน 20 คน ทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน) ได้รับการรับรองทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมต่อไปกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน : วันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 20 คน : วันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ.2563คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบฯ


1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์

2.มีประสบการณ์ หรือ ได้ประกอบอาชีพ หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงาน หรือ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาที่สมัครหลักฐานในการสมัคร


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง ประสบการณ์

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.ค่าธรรมเนียม 100 บาทการสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี้)

สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ ฝ่าย มาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านในวันและเวลาราชการ โทร.0 5460 0060 , 08 9838 4159 , 08 562 9990 , 08 9998 9031 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/nan

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 
ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน #ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Share
169