HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 14:10 น.

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันสมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.) ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน) สาขาละ 20 คน

รับสมัคร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ

 1.1) การติดตั้งกระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ์

 1.2) การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม

 1.3) การปูกระเบื้อง

 1.4) การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

 1.5) เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์

 1.6) การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ

 1.7) การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน

 1.8) การบำรุงรักษารถยนต์

 1.9) การชงกาแฟสด

 1.10) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน

 1.11) การทำขนมไทย

 1.12) การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ

 1.13) การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน


2.) ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 30 ชั่วโมง (4 วัน) สาขาละ 20 คน

รับสมัคร แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

 2.1) การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD

 2.2) การใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical

 2.3) การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

 2.4) เทคโนโลยี Robot งานเชื่อม

 2.5) การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

 2.6) การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วย Google Application

 2.7) มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 2.8) การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน

 2.9) เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

 2.10) การประกอบอาหารไทย

 2.11) มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านการบริการ

 2.12) การบริหารสินค้าคงคลัง

 2.13) การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์


3.) ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 90 ชั่วโมง (15 วัน) สาขาละ 20 คน

รับสมัคร แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ

 หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ ได้แก่

 3.1) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 3.2) การใช้สมาร์โฟนสร้างยอดขาย

 3.3) การประกอบธุรกิจกาแฟ

 3.4) การประกอบอาหาร

 3.5) การทำขนม

 3.6) การตัดเย็บเสื้อผ้า

 3.7) ศิลปะการประดิษฐ์จากผ้า

 3.8) การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 3.9) การเชื่อม MIG/MAG

 3.10) การเชื่อม TIG

 3.11) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือวันเวลาในการฝึกอบรม


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอบรมอาชีพแต่ละสาขา ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ

โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรม ตามลำดับการสมัครลงทะเบียน


เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม


ระหว่างการฝึกอบรมจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท? ตามที่เป็นข่าว

ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางสถาบันฯ ตามข้อมูลติดต่อข้างล่างบทความ

การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพสามารถสมัครได้ที่


สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม


หรือ สมัครด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่สามารถสมัครระบบออนไลน์ได้) ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ ห้องรับสมัคร DSD 4.0 Shop ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง - ในวันและเวลาราชการ โดย 1 คน สามารถสมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น


สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง - วันที่ 20 พฤษภาคม 2563สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5435 6681-4 ต่อ 503 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/lampang

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง #ฝึกอาชีพฟรีมีเบื้ยเลี้ยง
Share
305