HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ประกาศเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา


18 พฤษภาคม 2563 12:05 น.

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ได้ประกาศการรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับที่ 1 , สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 , สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 , ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 1 , ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ทั้งนี้การทดสอบฯจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ช่าง(แรงงาน) ได้รับการรับรองทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมต่อไปกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


1.) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

     วันที่ 11–12 มิ.ย. 2563 จำนวน 20 คน

2.) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

     วันที่ 5-6 ส.ค. 2563 จำนวน 10 คน

3.) ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 1

     วันที่ 8-9 ก.ค. 2563 จำนวน 10 คน

4.) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

     วันที่ 11-12 มิ.ย. 2563 จำนวน 16 คน

5.) ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

     วันที่ 9-10 มิ.ย. 2563 จำนวน 20 คน

6.) อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

     วันที่ 30 มิ.ย. 2563 จำนวน 6 คน

7.) อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

     วันที่ 22 ก.ค. 2563 จำนวน 6 คนหลักฐานในการสมัคร


1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2.) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ หรือ หลักฐานการผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ

3.) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.) ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 1 = 100 บาทการสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ ให้ชัดเจน (คลิกที่นี้) พร้อมหลักฐานการสมัคร


หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทดสอบฯ พร้อมหลักฐาน เพื่อนำไปยื่นที่สถาบันฯ

    ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี้)


สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาในวันและเวลาราชการ โทร.0 4441 6949 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima , https://sites.google.com/view/dsdkorat

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
#ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา #ไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
Share
171