HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน) ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นการวัดทักษะ ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงาน เมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้เช่นกันรายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1


คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ


1.) อายุ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ สมัครทดสอบ

2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.) วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ หนังสือรับรองการทำงาน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป


การรับสมัคร


ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.02-3900263 , 02-3924790-4 ต่อ 123,124

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ โทร.0 2390 0261-5 , 0 2392 4790-4 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/bangkok

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร#ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Share
62