HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
"ฝึกฟรี มีงานทำ" เปิดรับสมัครฝึกอบรม 5 สาขาอาชีพกับหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก


          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 5 สาขาในหลักสูตร เพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้


สาขาอาชีพในหลักสูตร / ระยะเวลาการฝึก


1.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


3). สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


4). สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


5). สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)

ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ 2 เดือน

ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือนคุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก

2.) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป

3.) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใด ยกเว้น ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

4.) มีความตั้งใจจะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

5.) มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแนง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


1.) นำ บัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

2.) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

3.) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปการรับสมัคร


สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่าง

สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม


รายงานตัว วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ในวันและเวลาราชการ โทร.037 639 657 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081 356 3657 อ.ชาญวิทย์ 

Website : http://www.dsd.go.th/nakhonnayok

Facebook : สนพ.นครนายก
ข้อมูลจาก

Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , Facebook สนพ.นครนายก

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
Share
89