HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมฟรี หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 2 สาขาในหลักสูตร เพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้


สาขาอาชีพในหลักสูตร / ระยะเวลาการฝึก


1.) สาขา เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม รับสมัครจำนวน 15 คน

2.) สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รับสมัครจำนวน 15 คนระยะเวลา/สถานที่ ฝึกอบรม


- ฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 (280 ชั่วโมง)

- ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

   ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กันยายน 2563 (140 ชั่วโมง)คุณสมบัติของผู้สมัคร


- เป็นบุคคลสัญชาติ อายุ 18 ขึ้นไป

- สำหรับ สาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม - จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเครื่องกล,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์

- สำหรับ สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก - จบการศึกษาในระดับ ม.3 ขึ้นไป

- แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

- มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรการรับสมัคร


สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา


และสามารถสมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่าง

สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครจำนวนจำกัดหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ โทร.0 4441 6950 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ข้อมูลจาก

Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
Share
90