HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 30 ชม. (พ.ย.63 -มี.ค.64) อบรมฟรี


24 ตุลาคม 2563

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงาน ฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ โดยมีระยเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 ชั่วโมง และมีสาขาช่างที่เปิดรับสมัครจำนวน 12 สาขา


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


สาขาอาชีพในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

     1.) สาขา PLC ระดับ 1 (PLC Mitsubushi)

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1,8,15,22 พฤศจิกายน 2563

     2.) สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

     3.) สาขา การประยุกต์ใช้งาน Internet of thing (IOT) ในชีวิตประจำวันสำหรับการเกษตร

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563

     4.) สาขา การเขียนแบบวิศวกรรม

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21,22,28,29 พฤศจิกายน 2563

     5.) สาขา ทักษะการผลิต และประกอบชิ้นงาน

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12,13,19,20 ธันวาคม 2563

     6.) สาขา การบำรุงรักษเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

     7.) สาขา การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อม_พื้นฐาน

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 25643

     8.) สาขา การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564


กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

     1.) สาขา PLC ระดับ 1 (PLC Mitsubushi)

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564

     2.) สาขา การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) (PLC S7-1200)

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564

     3.) สาขา การควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัส (Siemens HMI)

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

     4.) สาขา การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป / สัญชาติไทย

2.) เป็นผู้ปฎิบัติงานในสถานประกอบกิจการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

3.) หรือ เป็นผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเอกสารประกอบการสมัคร

1.) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2.) ใบสมัครฝึกอบรม 1 ฉบับการรับสมัคร

สมัครฝึกอบรมออนไลน์

โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือ สแกน QR CODE (ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน


สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เลขที่ 113 ม.10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร. 0 3233 7607

ลิงค์ดาวน์โหลด ใบสมัครฝึกอบรม (คลิกที่นี้)


สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ

 - ระยะเวลาฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 - จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ต้องไม่น้อยกว่า 16 คน ถึงจะเปิดฝึกอบรมได้          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เลขที่ 113 ม.10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร. 0 3233 7607-9

ผู้ประสานงานการฝึกอบรม

นาย ชุมพล มาลัยนวล : โทร.081-880-0179

นาย ปริญญา กรุดตาด : โทร.081-587-9173

Website : http://www.dsd.go.th/ratchaburi

Facebook : Ratchaburi Skill

 

ข้อมูลจาก

Facebook Ratchaburi Skill (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี)

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอบรมอาชีพฟฟรี
Share
150