HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4 สาขา | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


24 ตุลาคม 2563

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 4 สาขา ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน) ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นการวัดทักษะ ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงาน เมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพ นอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


สาขาที่เปิดทดสอบ

1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2.) สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

4.) สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) สัญชาติไทย

2.) อายุ 18 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่เข้าทดสอบ)

3.) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.) หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่ทดสอบ หรือผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่ขอเข้ารับทดสอบฯ

(หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ เป็นไปตามประกาศแต่ละสาขาที่กำหนด)เอกสารประกอบการสมัคร


1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ หนังสือรับรองประสบการณในการทำงาน

3.) รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป


ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 : จำนวน 100 บาทการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เลขที่ 279 หมู่7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร) โทร.0 5570 5071 – 2 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เลขที่ 279 หมู่7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร) โทร.0 5570 5071 – 2 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Kamphaengphet

Facebook : สนพ.กำแพงเพชร

สามารถสแกน QR CODE เพื่อติดตามข่าวสารการทดสอบฯที่ Line ของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ที่รูป-ด้านล่างข้อมูลจาก

Facebook สนพ.กำแพงเพชร
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร #เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างเชื่อม
Share
111