HouzzMate Admin
4 สัปดาห์ที่แล้ว
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง (ฝึกเสาร์-อาทิตย์) | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

24 ธันวาคม 2563          

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพฟรี สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และฝึกฝนพื้นฐานทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ เมื่อเสร็จสิ้นฝึกเป็นอันที่เรียบร้อยจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานฯ สามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้ อาทิ การสมัครงาน การเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เป็นต้นสมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฝึกอบรม ดังต่อไปนี้


สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เวลา 08.30 – 17.00 น.

          ฝึกระหว่างวันที่ 16-17 , 23-24 มกราคม 2564 (เสาร์ - อาทิตย์)

          รับสมัครจำนวน 20 คน

          ผู้สอน : อ.มีชัย อายุรักษ์กำหนดการรับสมัคร


          สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564


          สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.053-525542 ในวันและเวลาราชการ

          (อ.มีชัย อายุรักษ์ , ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.089-6355488)


          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึก ในวันที่ 8 มกราคม 2564          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.053-525542 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน


#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ฝึกทักษะอาชีพฟรี #ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า
Share
243