HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2564 (9 สาขา 30 ชั่วโมง)

24 ธันวาคม 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี กำหนดเปิดรับสมัครให้บุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2564 ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนสาขาทั้งหมด 9 สาขา เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรี ฝึกอบรมทักษะฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


           ฝึกอบรมระยะเวลา 30 ชั่วโมง ทุกสาขา

          1.) สาขา เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย

          ฝึกระหว่างวันที่

          จันทร์-ศุกร์ ที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)

          จันทร์-ศุกร์ ที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          2.) สาขา การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Milling (Level 1)

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          3.) สาขา การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Auto CAD

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          4.) สาขา การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564


          5.) สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันเสาร์ ที่ 20 , 27 กุมภาพันธ์ และ 6, 13, 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          6.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันเสาร์ ที่ 20 , 27 กุมภาพันธ์ และ 6, 13, 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          7.) สาขา การใช้โปรแกรม Solid work ช่วยในการออกแบบ

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          8.) สาขา เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันอาทิตย์ ที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)


          9.) สาขา การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ (Chatbot)

          ฝึกระหว่างวันที่

          วันเสาร์ ที่ 20 , 27 กุมภาพันธ์ และ 6, 13, 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 20 ท่าน)คุณสมบัติผู้สมัคร


          1.) สัญาชาติไทย

          2.) อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

          3.) เป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่สมัคร หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          4.) สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร

          5.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

          6.) มีความประพฤติดีเอกสาร/ หลักฐานประกอบการสมัคร


          1.) ใบสมัคร

          2.) บัตรประชาชนกำหนดการรับสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564


           ช่องทางการรับสมัคร

          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ชั้น1 อาคาร10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.0 3827 6445 ต่อ 118


          2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปเลือกสาขาที่ต้องการสมัครและกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ (ระบุสมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น)

          https://forms.gle/s77B1jbDGrWudCQs8 << คลิกที่นี้

          หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าไปสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างบทความ)


กำหนดการอื่นๆ


           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรม ในวันที่ 27 มกราคม 2564

           (โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และประกาศผ่าน Facebook Fanpage : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี


           สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

           (โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และประกาศผ่าน Facebook Fanpage : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี


          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.โทร.0 3827 6445 ต่อ 118 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Chonburi

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี #การฝึกยกระดับฝีมือ #ฝึกอบรมทักษะฟรี #ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
Share
68