HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักสูตรยกระดับฝีมือ 11 สาขา 30 ชั่วโมง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


23 ธันวาคม 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กำหนดเปิดรับสมัครให้บุคคลทั่วไป ผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนสาขาทั้งหมด 11 สาขา เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          ฝึกอบรมระยะเวลา 30 ชั่วโมง ทุกสาขา


          1.) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อชนแผ่นเหล็ก

          วันที่ฝึก 16,17,23,24 มกราคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564


          2.) สาขา เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม

          วันที่ฝึก 25-28 มกราคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564


          3.) สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

          วันที่ฝึก 6,7,13,14 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564


          4.) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อชนแผ่นเหล็ก

          วันที่ฝึก 13,14,20,21 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


          5.) สาขา การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วย Google Application

          วันที่ฝึก 20,21,27,28 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


          6.) สาขา การใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical

          วันที่ฝึก 20,21,27,28 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


          7.) สาขา การเชื่อมทิก

          วันที่ฝึก 20-25 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


          8.) สาขา การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง

          วันที่ฝึก 13,14,20,21 มีนาคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564


          9.) สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

          วันที่ฝึก 13,14,20,21 มีนาคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564


          10.) สาขา การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

          วันที่ฝึก 13,14,20,21 มีนาคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564


          11.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2

          วันที่ฝึก 22-25 มีนาคม 2564

          สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564คุณสมบัติผู้สมัคร


          1.) มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

          2.) เป็นผู้ว่างงาน หรือ แรงงานในสถานประกอบกิจการ

          3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกเอกสาร/ หลักฐานประกอบการสมัคร


          บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร เพื่อยืนยันตัวตนกำหนดการรับสมัคร


           ระยะเวลาการรับสมัคร แตกต่างกันในแต่ละสาขา


           ช่องทางการรับสมัคร

          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร Services Center สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เลขที่ 88 หมู่6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


          2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปเลือกสาขาที่ต้องการสมัครและกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ (ระบุสมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น)

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxqJeGRslo8ti0jMj6LJ_VAkTJUvd6RAGWL4Mha7xCTM_KjA/viewform?fbclid=IwAR32GxrQL-QU6WKXukODz2jHceq7lJKsKWFKWYdkkZM7Hml-nPo7-sGNnNc << คลิกที่นี้          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เลขที่ 88 หมู่6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.054 356 681-3 ต่อ311 ในวันและเวลาราชการ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน นายภูมิศักดิ์ เวชกามา โทร.083 476 3887

Website : http://www.dsd.go.th/lampang

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง #หลักสูตรยกระดับฝีมือ #เชื่อมอาร์กโลหะ #การเชื่อมทิก #ฝึกอบรมอาชีพฟรี
Share
166