HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
Houzzmate เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งและเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน


30 ธันวาคม 2563

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด (HouzzMate.com) นำโดย นายตรีบุญ สุขราตรี (ผู้จัดการทั่วไป) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายสมโภชน์ ชัยชนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน และในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน


#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน #HouzzMate
Share
61