HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ชวนฝึกยกระดับฝีมือ 5 สาขา ช่วง ม.ค.-ก.พ. 64

30 ธันวาคม 2563

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนสาขาทั้งหมด 5 สาขา โดยฝึกอบรมในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 64 ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

          ฝึกอบรมในวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564


          2.) สาขา การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT ในภาคการเกษตร)

          ฝึกอบรมในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564


          3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

          ฝึกอบรมในวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564


          4.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          ฝึกอบรมในวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2564


          5.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          ฝึกอบรมในวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2564


          รับสมัครสาขาละ 20 คน หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

          ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

          1.) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

          2.) เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ

          3.) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่สมัครหรือที่เกี่ยวข้อง

          4.) เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัคร

          5.) อื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก


          1.) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละสาขา

          2.) ลำดับการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม


กำหนดการรับสมัคร


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 320 หมู่9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.045 615864 - 6


          2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

          https://forms.gle/CSZx2AJVxpoorcv4A << คลิกที่นี้

          หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)


หมายเหตุ


          - กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

          - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จะประสานเพื่อแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้อย่างน้อย 5 วันก่อนการเปิดฝึกอบรม

          - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาง Facebook Page : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 320 หมู่9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.045 615864 - 6 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/sisaket

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ #หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ #หลักสูตรยกระดับฝีมือ #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างเชื่อม #ช่างไฟฟ้า #ช่างแอร์ #ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Share
67