HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
เปิดฝึกยกระดับฝีมือช่างเชื่อม 30 ชั่วโมง 3 สาขา สมัครด่วน | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน04 มกราคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประกาศขอเชิญชวนช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน อาชีพช่างเชื่อม ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 3 สาขา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ในแต่ละสาขา


          1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (เชื่อมไฟฟ้า)

          ฝึกระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2564


          2.) สาขา ช่างเชื่อมทิก TIG (อาร์กอน)

          ฝึกระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564


          3.) สาขา ช่างเชื่อมแม๊ก MAG

          ฝึกระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2564คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


          1.) เป็นแรงงานในสถานประกอบการ

          2.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

          3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกกำหนดการรับสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - จนถึงก่อนกำหนดการฝึกในแต่ละสาขา 7 วัน


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

          

          2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkygAS-oor2WhoNkkbqXgt1npPNunEp3MiUvtLD1bdHQKbQ/viewform?fbclid=IwAR0ag0oqJJO-VIrNEOwEEk1h-pgW2OWG0i3tGC69_mVZB-DuGGvuw4R-1mM << คลิกที่นี้

          หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)


          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.084-9501620 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #ช่างเชื่อม #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอบรมฟรี
Share
115