HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ยกระดับฝีมือช่างแอร์ และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มกราคม 64 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


06 มกราคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 สาขาอาชีพ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาที่เปิดรับสมัคร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

               ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2564

               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2564


          2.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

               ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2564

               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2564คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

          1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

          2.) มีความรู้พื้นฐานด้านช่างเครื่องปรับอากาศ หรือ ด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือ งานที่เกี่ยวข้อง

          3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรหลักฐาน เอกสารประกอบการสมัคร


          1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

          2.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปกำหนดการรับสมัคร


          ระยะเวลาการรับสมัครสามารถดูได้ที่หัวข้อ สาขาที่เปิดรับสมัคร


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 279 ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705071 ต่อ 112


          2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

          https://forms.gle/1zrekAYzR5AzyaUH6 << คลิกที่นี้

          หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)


          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 279 ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705071 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Kamphaengphet

Facebook : สนพ.กำแพงเพชรข้อมูลจาก

Facebook สนพ.กำแพงเพชร
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร #หลักสูตรยกระดับฝีมือ #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างไฟฟ้า
Share
170