HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมัครฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

11 มกราคม 2564

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมฟรี ในโครงการเสริมสร้าวความเข้มแข็งให้กับคน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของโครงการ ดังนี้สาขาที่จัดฝึกอบรม


           1.) สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (30 ชั่วโมง)

           2.) สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (30 ชั่วโมง)

           3.) สาขา การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (30 ชั่วโมง)

           4.) สาขา การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (30 ชั่วโมง)

           5.) สาขา การประกอบอาหารไทย (30 ชั่วโมง)

           6.) สาขา การภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (30 ชั่วโมง)

           7.) สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (30 ชั่วโมง)

           8.) สาขา การประกอบอาหารว่างและขนม (30 ชั่วโมง)

           9.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (30 ชั่วโมง)คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


1.) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

2.) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

3.) ไม่จำกัดเพศ

4.) สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

5.) มีความพร้อมและสามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรกำหนดการรับสมัคร

           สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้


           สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

           https://forms.gle/ehsPv8wm4PyWnWvZ8 << คลิกที่นี้

           หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)


           หมายเหตุ - การคัดเลือกผู้เข้าอบรมเรียงลำดับตามลำดับการสมัคร


           การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เลขที่ 242 หมู่ 2 ถนนน่าน – ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.0 5471 9454 ในวันเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Nan

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน


#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน #ฝึกอบรมฟรี #การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Share
44