HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
Houzzmate เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในวาระเข้ารับตำแหน่งและเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ กับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
23 มกราคม 2564


          ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด (HouzzMate.com) นำโดย นายตรีบุญ สุขราตรี (ผู้จัดการทั่วไป) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันฯและปรึกษาหารือในด้านประชาสัมพันธ์งานช่าง#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ #Houzzmate
Share
90

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ