HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมฟรี ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 64
21 มกราคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วทั่วไป ผู้ว่างงาน หรือแรงงานในสถานประกอบการ มาร่วมสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


          สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ทุกรอบ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ทุกสาขา

          สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

          รอบที่ 1 : อบรมภายในวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (จันทร์-พฤหัสบดี)

          รอบที่ 2 : อบรมภายในวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 (จันทร์-พฤหัสบดี)

          รอบที่ 3 : อบรมภายในวันที่ 13,14,20,21 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

          สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          รอบที่ 1 : อบรมภายในวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (จันทร์-พฤหัสบดี)

          รอบที่ 2 : อบรมภายในวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 (จันทร์-พฤหัสบดี)

          รอบที่ 3 : อบรมภายในวันที่ 13,14,20,21 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.) สามารถเข้าฝึกได้ตลอดหลักสูตรหลักฐานที่ต้องเตรียมมา

1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2.) รูปถ่ายขนาดจิ๋วกำหนดการรับสมัคร

          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เลขที่ 59/4 หมู่1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.0-3487 9318 ต่อ 107,108

          2.) สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE เข้าไปแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มไลน์

          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เลขที่ 59/4 หมู่1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.0-3487 9318 ต่อ 107,108 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/SamutSakhon

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร #ช่างไฟฟ้า #ช่างเครื่องปรับอากาศ #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
Share
71

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ