HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม. ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 64


30 มกราคม 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ประกาศขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน โดยเปิดสาขาอาชีพให้สมัครเข้าร่วมฝึก จำนวน 7 สาขา ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง 5 วัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


           ฝึกอบรมเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม

           ทุกหลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง / 5 วัน

           ฝึกอบรมเป็นรุ่น รุ่นละ 20 ท่าน/สาขา เต็มก่อน มีสิทธิ์ฝึกก่อน


          1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

          2.) สาขา ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

          3.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          4.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

          5.) สาขา ช่างปูกระเบื้อง

          6.) สาขา ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์

          7.) สาขา การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


          1.) สัญชาติไทย

          2.) อายุ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่สมัคร

          3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ หรือ ผู้ถูกเลิกจ้างเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการสมัคร


        1.) ใบสมัครฝึกอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ : คลิกที่นี้ http://bit.ly/372aw10)

        2.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกำหนดการรับสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต ถ.เลียบคลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.02-577-5867-9 ต่อ 111-114 ในวันและเวลาราชการ


          2.) สมัครทางออนไลน์

                    2.1) ใบสมัครฝึกอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ : คลิกที่นี้)

          2.2.) กรอกรายระเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะ สาขาที่สนใจฝึกอบรม ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

          2.3.) สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ Samart_raya@gmail.com

          2.4) รอการตอบกลับมาทางอีเมล์ เพื่อยืนยันสิทธ์การฝึกอบรม ** หมายเหตุ - ผู้สมัครโปรดทราบ**

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้อย่างทั่วถึง สถาบันฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลในหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ โดยพิจารณาผู้ที่ไม่เคยเข้าฝึกในหลักสูตรใดๆ ของสถาบันฯ มาก่อนเป็นอันดับแรกการสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต ถ.เลียบคลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.02-577-5867-9 ต่อ 111-114 ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Pathumthani

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
#ฝึกอบรมฟรี #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี #ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ #การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก #ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
Share
77

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ