HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมัครทดสอบวัดฝีมือ ช่างไฟฟ้า แอร์ เชื่อม (ก.พ.-มี.ค.64) | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น


30 มกราคม 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 4 สาขาหลัก ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อม และผู้ประกอบอาหารไทย ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน) ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นการวัดทักษะ ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงาน เมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพ นอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้รายละเอียดสาขาที่เปิดทดสอบฯในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

          ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564


          2.) สาขา ช่างเชื่อม MAG ระดับ 1

          ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564


          3.) สาขา ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

          ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564


          4.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

          ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564


          5.) สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย

          ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564กำหนดการรับสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


          สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmkStFHkRQ_JWbxWRUT2IWTLz-pWUb_0HJyEhohtmQUPPtQ/viewform?fbclid=IwAR3qBkUvwKbOORYQRI9rcUVUnnwLZDhQ5riXk793qJ_QCJyiyUuolMmeDAU << คลิกที่นี้ประโยชน์ของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


     1.) เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีทักษะฝีมือแต่ไม่มีวุฒิการศึกษา และ นักศึกษาระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของตนและพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้

     2.) ผู้ผ่านการฝึกทดสอบฯจะได้วุฒิบัตรเพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบการบวกคะแนนเพิ่มในการขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

     3.) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเห่งชาติ รวมไปถึงสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ มีผลการันตีต่ออัตราค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงงานได้

     4.) ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปประกอบการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศ ซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสการมีงานทำยิ่งขึ้นได้          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เลขที่ 151 หมู่ที่21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0 4346 8 234-35 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Khonkaen

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
#การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น #ช่างไฟฟ้า #ช่างแอร์ #ช่างเชื่อม
Share
160

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ