HouzzMate Admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมัครช่างแอร์ เข้าร่วมฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง (ฝึกต้นเดือนมีนาคม) | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


06 กุมภาพันธ์ 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครช่างแอร์ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (30 ชั่วโมง)

              ฝึกระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564 (อังคาร-ศุกร์) เวลา 08.30-17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

          2.) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป

          3.) เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          4.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรกำหนดการรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2564


          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5312-1002-3 ต่อ 126 , 115


          2.) สมัครออนไลน์ เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://cnxonjob.com/reCourse/course_view:367

               หรือ สแกน QR CODE เข้าไปลงทะเบียนได้ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง


          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.


          ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1500 บาท/คน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

          ณ งานการเงิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


 **หมายเหตุ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการฝึกอบรม กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 20 คน          ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5312-1002-3 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/chiangmai

Facebook : Chiangmaiskill

 


ข้อมูลจาก

Facebook Chiangmaiskill
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #เครื่องปรับอากาศ
Share
226

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ