HouzzMate Admin
3 เดือนที่แล้ว
เปิดฝึกช่างแอร์ ระดับ 1 หลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (มีนาคม) | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


08 กุมภาพันธ์ 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เชิญชวนผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน , ประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBT) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          1.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

              อบรมทฤษฎีผ่านแอปพลิเคชั่นที่บ้าน ภาคปฎิบัติ ณ สพร.10 ลำปาง

              เริ่มฝึกในวันที่ 9 มีนาคม 2564คุณสมบัติผู้สมัคร


          1.) สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัคร

          2.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

          3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก

          4.) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564


          สมัครออนไลน์ เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsd7S0SZWCx7SIp3-UxArNwhf2BIQ8x4fMFOZURTYMbVt8EA/viewform?fbclid=IwAR0IF_mG54Rp3SSXavHfgf8JQHNhNQjzLYQAOFG17fWaIh6fTVlc7gBdB_c

          หรือ สแกน QR CODE เข้าไปลงทะเบียนได้ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างกำหนดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


          สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มีนาคม 2564


          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 มีนาคม 2564


          วันรายงานตัว : วันที่ 8 มีนาคม 2564


          วันที่เริ่มฝึก : วันที่ 9 มีนาคม 2564


           *** ตรวจสอบรายชื่อได้เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (คลิกที่นี้)

          

          ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร.054 - 356681-4 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

อ.บุญสนอง : 0917949386

อ.ชัยชาญ : 0979736412

Website : http://www.dsd.go.th/Lampang

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง #หลักสูตรการฝึกตามความสามารถ #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างแอร์ #ฝึกอาชีพฟรี
Share
274

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ