HouzzMate Admin
2 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดฝึกยกระดับฟรี 5 สาขา 30 ชั่วโมง สมัครก่อน มีสิทธ์ก่อน ด่วน!!


20 กุมภาพันธ์ 2564

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม จำนวน 5 สาขา ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 5 วัน / 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


           หลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง / 5 วัน : รุ่นละ 20 ท่าน


          1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

              รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

          2.) สาขา ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

               รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

               รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

               รุ่นที่ 3 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564

          3.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

               รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1,3,4,5,6 มีนาคม 2564

          4.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

               รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 (รับสมัครเพิ่มอีก 3 ท่าน ด่วนมาก!)

               รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

          5.) สาขา ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์

               รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 (รับสมัครเพิ่มอีก 5 ท่าน ด่วนมาก!)คุณสมบัติผู้สมัคร


          1.) สัญชาติไทย

          2.) อายุ 18 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่สมัคร

          3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือผู้ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้างเอกสารประกอบการสมัคร


           1.) ใบสมัครฝึกอบรม http://bit.ly/372aw10

           2.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม


           สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

           ฝึกอบรมเป็นรุ่น รุ่นละ 20 ท่าน เต็มก่อน มีสิทธิ์ก่อน


           1.) สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ตำบล รังสิต ถนนเลียบคลอง 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5775867-9 ต่อ 111-114 สมัครได้ในวันและเวลาราชการ


           2.) สมัครทางออนไลน์

                ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม http://bit.ly/372aw10

                กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะ สาขาที่สนใจฝึกอบรม ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ samart_raya@hotmail.com จากนั้นรอการตอบกลับทางอีเมล์ยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรม          **หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดทราบ**

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้อย่างทั่วถึง สถาบันฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลในหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ โดยพิจารณาผู้ที่ไม่เคยเข้าฝึกในหลักสูตรใดๆ ของสถาบันฯ มาก่อนเป็นอันดับแรก


          ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ตำบล รังสิต ถนนเลียบคลอง 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5775867-9 ต่อ 111-114 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Pathumthani

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอบรมช่างฟรี #ช่างไฟฟ้า #ช่างเชื่อม #ช่างแอร์
Share
256

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ