เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ชวนเชิญช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเล้ว ยื่นประเมิน license สำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เเละ เครื่องปรับอากาศ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประกาศชวนเชิญช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเล้ว ยื่นประเมิน license สำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เเละ เครื่องปรับอากาศ  ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 
          

เอกสารที่ต้องนำมา


 1.) คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คร.10


 2.) รูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว 4 ใบ ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )


 3.) บัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด


 4.) วุฒิการศึกษา 1 ชุด


5.) ใบรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือเเรงงาน 1 ชุด


6.) ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


7.) ใบรับรอง-วุฒิบัตรการฝึกอบรม หรือ สัมนา (ถ้ามี)


8.) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.dsd.go.th/Lamphun


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

โทร : 0 5352 5542 และ 0 5353 7696 - 8 โทรสาร 0 5353 7696 


ยื่นคำขอได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ก่อน 10.00 น.
#ช่างไฟฟ้า #ช่างเเอร์ #เครื่องปรับอากาศ #ประเมิน #license
Share
317
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ