เจมส์ HM
10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถช่าง @ สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานลำพูน


รับสมัครเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถช่าง


สำหรับช่างเชื่อมเเละช่างเครื่องปรับอากาศ : ยื่นคำขอประเมิน : ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถ โทร 053-537698


เอกสารที่ต้องเตรียม

- รูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว 3 รูป

- บัตรประชาชน

- สำหนังสือรับรองผู้ผ่านมาตรฐานฯ (หน้า หลัง)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ชุด

- สำเนาวุฒิบัตรฝึกอบรม สัมมนา (หน้า หลัง)

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- ค่าธรรมเนียม 1000 บาท

- อื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)


 ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถ โทร 053-537698


#เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ #ไลเซนส์ช่างเเอร์ #ไลเซนส์ช่างเชื่อม #ช่างเชื่อม #ช่างเเอร์ #เครื่องปรับอากาศ
Share
420
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ลำพูน
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ลำพูน