เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ -- เปิดอบรม -- การควบคุมเครื่องกัด(CNC) ระดับ1


             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ -- เปิดอบรม -- การควบคุมเครื่องกัด(CNC) ระดับ1
          -   ข่าวดีสำหรับช่างเครื่องกลที่มองหาการอบรมการควบคุมเครื่องกัด(CNC)  -
รายละเอียดงานอบรม


# กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล


# รหัสหลักสูตร 3


# หลักสูตร การควบคุมเครื่องกัด(CNC) ระดับ1


# สถานที่เปิดฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


# วันที่เปิดฝึก 19/8/2564


# ระยะเวลาที่ฝึก 30 ชม. 19/8/2564 ถึง 23/8/2564


# รุ่นที่ 15


----------------------------------------------------------------- สมัครออนไลน์

สมารถสมัครผ่านทางออนไล์ที่  https://www.dsd.go.th/ กดสมัคร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 


ที่อยู่ : 165 หมู่ที่ 3 บ้าน ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ร่องกาศ อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์: 054 660 025

#เปิดอบรม #การควบคุมเครื่องกัด(CNC)
Share
547
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ