เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล(ออนไลน์)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล


สามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่  คลิกได้ที่ : https://www.dsd.go.th/ ) 

  - ต้องสมัคร ID การใช้งานผ่าน เว็บไซต์โดยตรงของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานก่อน สมัครเพื่อลงทะเบียนการฝึกอบรม

ข้อมูลการฝึกอบรม

กลุ่มสาขาอาชีพ  :    ช่างอุตสาหการ

รหัสสาขาอาชีพ   :    ST11207299

สาขาอาชีพ    :     ISO 9606-1 111 P BW FM1

ระดับ    :  1

สถานที่เปิดทดสอบ   :    ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

วันที่เปิดทดสอบ     :    28/9/2564


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 

ที่อยู่: 1039 หมที่ 15 ถนน เทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

เวลาทำการ:  เปิด 8.30 - ปิด 16:30

โทรศัพท์: 02 315 3800

#ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
Share
1094
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
สมุทรปราการ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #รับเหมาก่อสร้าง
สมุทรปราการ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
สมุทรปราการ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #รับเหมาก่อสร้าง
สมุทรปราการ