เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
กิ่งไม้ รากไม้ เพื่อนบ้านล้ำเขตบ้านเรา จะทำยังไงดี?

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง กิ่งไม้ รากไม้ของเพื่อนบ้านเลื้อยมาซอนไซหรือรุกเขตของเรา ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นประเด็นเเละข้อถกเถียงกันเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะมาเเก้ปัญหากันนะครับ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทาง ประมวลกฎหมายกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ มาตรา 1347 ได้วางหลักเอาไว้ว่า หากเป็นกรณีของรากไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขต เจ้าของที่ดินที่ติดต่อนั้นสามารถทำการถอนหรือตัดได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต เพราะถือว่ารากไม้ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเเละทรัพย์สิน จึงทำการได้เองเลยไม่ต้องขออนุญาตก่อนเเต่หากเป็นกรณีของกิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามานั้น ต้องทำการบอกกล่าวเจ้าของที่ดินที่กิ่งไม้ล้ำเข้ามาให้มาทำการตัด เเต่หากฝ่ายนั้นนิ่งเฉยเราจึงเกิดสิทธิ์ที่จะตัดได้

ส่วนกรณีที่ หากว่าเราไม่บอกกล่าวเเล้วทำการตัดโดยพละการนั้น ทางผู้ตัดอาจ จะเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 358 ได้วางหลักไว้ว่า “ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “ 

เเต่หากเป็นกรณีที่เราเเจ้งกับทางเพื่อนบ้านเเล้วว่า ยังนิ่งเฉยจนกิ่งไม้รุกล้ำเเละหักตกลงมา ทำให้ความเสียหายเเล้วน้ัน อาจเข้าข่ายความผิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่วางหลักไว้ว่า “ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น “ 

เเต่กรณีไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวเเจ้งได้ที่ไหนนั้น ควรไปเเจ้งที่เขต เป็นอันดับเเรกก่อน ทางเขตจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูเเลไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทให้ หรืออาจจะปรึกษานักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย เพื่อเรียกร้องตามสิทธิ์ หรือถูกรอนสิทธิ์ตามเเต่กรณีๆไป ครับ

เเต่ในทุกๆกรณีที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ทางผู้เขียนหวังว่า อยากให้จบที่ทั้ง 2 ฝ่าย จับมือ นั่งคุยปรึกษาหารือเเนวทางเเก้ไขต่างๆร่วมกัน อย่างเพื่อนบ้านที่ดี ก็จะไม่เกิดการฟ้องการร้องขึ้นโรงขึ้นศาลตามมาได้ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ

#กิ่งไม้ รากไม้ล้ำเขตบ้าน
Share
344
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่