เจมส์ HM
2 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่  ( เเตะเพื่อสมัคร สมัครอบรม )

  - ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน          ข้อมูลการฝึกอบรม


กลุ่มสาขาอาชีพ : ช่างเชื่อม

สาขาอาชีพ : ช่างเชื่อมอาร์กโลหะ

ระดับ : 1

สถานที่เปิดทดสอบ
: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

วันที่เปิดอบรม
:  23 พฤศจิกายน 2564  ถึง   27 มกราคม 2565

การสมัคร : สามรถสมัครผ่านออนไลน์ที่  ( เเตะเพื่อสมัคร สมัครอบรม )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ที่อยู่: 129 หมู่10, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, 51000

โทรศัพท์ : 053 537 696#ช่างเชื่อมอาร์กโลหะ #ช่างเชื่อม
Share
1364
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ