เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
มุมกฎหมาย : เจ้าของบ้าน หรือ คนเช่า ถ้าของเสียใครต้องซ่อม !

       วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจ ที่หลายท่านสงสัยว่า ตามหลักเเล้ว ”เมื่อมีของเสียในห้องเช่า เจ้าของหรือคนเช่าที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือ หาช่างเข้ามาเเก้ไข “ แน่นอนว่าหากเกิดการซ่อมแซมที่เกินความสามารถของผู้เช่าหรือเจ้าของ หรือ ช่างประจำของสถานที่นั้นๆ ก็แน่นอนว่าต้อง หาช่าง เพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขซ่อมเเซมปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่ได้กล่าวมานี้ ทางhouzzmate ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ความว่า


ถ้าหากมีของเสียระหว่างเช่า ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของของใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เช่า ที่เกี่ยวกับห้องเช่านั้น เช่น แอร์พัง ห้องน้ำเสีย น้ำรั่ว ท่อแตก ไฟช็อต หลังคารั่ว เป็นต้น ซึ่งมีในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 550 เเละ 547  แต่ในส่วนของการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆผู้เช่าต้องเป็นคนซ่อมและออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ตามมาตรา 553


กรณีการซ่อมแซมอย่างใหญ่ กับ ซ่อมเล็กน้อย ถ้าเราเทียบกันคือ ถ้าหากของใช้นั้นกระทบกับการใช้ชีวิตเพื่อความสะดวกในห้องเช่านั้นจะถือว่าเป็นการซ่อมใหญ่ อย่างเช่นตัวอย่างที่ได้กล่าวมา งานเล็กน้อยคือเช่น ไฟขาด น็อตหลุด อะไรง่ายๆ ที่สามารถซ่อมเเซมให้ใช้ได้ดีดังเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน นั้นถือว่เป็นงานเล็กน้อย นั้นเอง


ขยายส่วนเรื่องกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 550 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่า และผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจำเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องทำเอง” และ มาตรา 547 บัญญัติไว้ว่า “ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย”

ส่วนมาตรา 553 บัญญัติไว้ว่า ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย
       ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของและผู้เช่า หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นช่าง (ในกรณีมีการ หาช่าง มาทำงานซ่อมแซม) ที่จะได้ทราบว่าฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมและค่าใช้จ่าย และหากท่านใดมีคำถาม สามารถกรอกข้อความไว้ด้านท้ายของบทความนี้ได้ ทางเราจะนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนำมานำเสนอให้ท่านได้ทราบ houzzmate เรายินดีให้คำปรึกษาครับ
#เจ้าของบ้าน หรือ คนเช่า
Share
558
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #อื่นๆ
ระยอง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #อื่นๆ
ระยอง