เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

                    วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 60 คน ให้แก่นักศึกษา ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


เรามาดูภาพบรรยากาศกันนะครับ
ท่าน ผอ. เเละคณะผู้ติดตามสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เยี่มชมบรรยากาศภายในงานติดต่อสอบถาม รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 

ที่อยู่: 129 หมู่10, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, 51000 51150

เวลาทำการ:  เปิด 8.00⋅ ปิด 16:30

โทรศัพท์: 053 537 696

#ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
512
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ