houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
จ้างช่างรับเหมาช่วง ต้องทำยังไงบ้าง ผู้รับเหมา ควรรู้

งาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่ส่วนมากมีขนาดใหญ่ การที่ ผู้รับเหมา จะดำเนินการเองทั้งหมดบางครั้งก็เป็นเรื่องที่จัดการและดูแลได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นบ่อยครั้งที่จะต้องหาทีมงานมาเพิ่ม เพื่อให้ช่วยดำเนินการในส่วนต่างๆ แทน ซึ่งเรียกกันว่า “ผู้รับเหมาช่วง” หรือ “ช่างรับเหมาช่วง” และจุดนี้เองบางครั้งเกิดปัญหาตามมา.... และเป็นที่วิตกกันอยู่ทั้งในหมู่ ผู้รับเหมา เอง และ ฝ่ายเจ้าของบ้าน !

ปัญหาที่มักพบก็คือ ผู้รับเหมาช่วง ทำงานออกมาได้ไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้าน ที่ได้ตกลงไว้กับ ผู้รับเหมา ที่เป็นคนรับงาน หรือ ผู้รับเหมาหลัก หรือ เรียกว่า ผู้รับเหมาชั้นต้น เมื่อเกิดผลออกมาว่างานผิดพลาด การหาคนรับผิดชอบก็เริ่มเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะ ต่างฝ่ายต่างก็จะเกี่ยงกันในเรื่องการรับผิดชอบงานที่ออกมา... แต่แน่นอน ภาระหนักย่อมมาตกอยู่กับ ผู้รับเหมา ที่เป็นผู้เซ็นสัญญาทำงาน ! เรื่องนี้เป็นเรืองที่ต้องหาทางรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเอาไว้แต่เนิ่นๆ !!!

สิ่งที่ ผู้รับเหมา ต้องรู้ ก่อนเริ่มจ้างผู้รับเหมาช่วง คือ

1. กำหนดขอบเขตของงานที่จะแบ่งให้ ผู้รับเหมาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เรื่องนี้ต้องมีความชัดเจน เพราะงานหลักจะอยู่ที่ตัวผู้รับเหมาชั้นต้นที่รับงานโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง จะแบ่งงานส่วนไหนให้ผู้รับเหมาช่วง ต้องกำหนดออกมาให้ชัด

2. จัดการเรื่อง ค่าจ้าง และการจ่ายเงินงวด ต้องกำหนดให้ชัดเจน ว่าผู้รับเหมาช่วงจะได้รับค่าตอบแทนอย่างไร และมีการเบิกเงินตามงวดงานอย่างไร ซึ่งในกรณีการว่างจ้างผู้รับเหมาช่วง ตัวของผู้รับเหมาที่เซ็นสัญญากับเจ้าของงาน ถือเป็นเสมือนนายจ้าง ของผู้รับเหมาช่วง ต้องรับภาระในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรที่ตกลงกันไว้

3. ตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของผู้รับเหมาช่วง จะต้องมีการจัดกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ยิ่งมีผู้รับเหมาช่วงหลายทีม ยิ่งต้องวางแผนให้รอบคอบ เพราะแต่ละงานจะต้องทำอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกัน หากพลาดที่ส่วนหนึ่งส่วนใด เกิดความล่าช้า ทีมอื่นก็จะช้าตามไปด้วย และผลกระทบจะกลับมาที่ผู้รับเหมาชั้นต้นเอง ที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

4. แบ่งความรับผิดชอบในผลของงาน เรื่องนี้ ผู้รับเหมา ที่เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น มีส่วนต้องรับผิดชอบต่องานของผู้รับเหมาช่วงอย่างปฏิเสธไม่ได้กับนายจ้าง ไม่ว่าจะจ้างกี่ช่วง เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการ จึงต้องรับผิดชอบร่วมในผลงาน แต่ ผู้รับเหมาช่วง ก็มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบในงานที่ทำในฐานะผู้รับจ้างด้วย

5. จัดทำสัญญาว่าจ้าง เรื่องนี้สำคัญมาก ผู้รับเหมา ที่เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น จะต้องทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วง หรือ ช่าง ที่มารับเหมางานต่อเสมอ และต้องมีการระบุรายละเอียดขอบเขตการทำงาน ภาระหน้าที่ และกำหนดการอย่างละเอียด อย่าทำแบบสัญญาปากเปล่า เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้รับเหมาชั้นต้น จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบที่ถูกผูกพันด้วยสัญญากับเจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างอยู่ฝ่ายเดียว

นี่เป็นเรื่องที่ ผู้รับเหมา ควรรู้และควรดำเนินการเสมอเมื่อมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาร่วมงานด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

#ผู้รับเหมา #รับเหมาก่อสร้าง #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #ผู้รับเหมาช่วง #ช่างรับเหมาช่วง
Share
2660

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ