houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว
การเลือกใช้ พื้นไม้ลามิเนต 8 มม. กับ 12 มม. แตกต่างกันอย่างไร

ไม้พื้นลามิเนต ที่นิยมใช้งานกันทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาด ในเรื่องความหนา นั่นก็คือ ไม้พื้นลามิเนตที่มีความหนา 8 มม. กับ ขนาดความหนา 12 มม. ซึ่งบ่อยครั้งเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยก็ต้องชั่งใจว่าจะเลือกใช้งาน พื้นไม้ลามิเนต ขนาดไหนดีให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง ซึ่งเราได้ทำการสืบเสาะและค้นหาเพื่อนำข้อมูลมานำเสนอเพื่อให้คุณได้ลองพิจารณาเปรียบเทียบ

จากการสอบถามกูรูด้าน ไม้พื้นลามิเนต เราได้รับคำชี้แนะนะว่าจริงๆ แล้ว ไม้พื้นลามิเนต ไม่ว่าจะ 8 มม. หรื 12 มม. ไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องอื่นเลย นอกเหนือจากแค่เรื่องขนาดความหนา ! นั่นหมายความว่า วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตขึ้นเป็นชิ้นงาน วัสดุและสารที่นำมาเคลือบเพื่อให้เกิดลวดลายและความแข็งแรงทนทานของผิวหน้าในการใช้งานล้วนแต่เหมือนกันทั้งสิ้น แต่การที่จะพิจารณาเลือกว่าจะใช้ไม้พื้นที่มีความหนาขนาดไหนนั้นก็มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการเลือกว่าจะใช้แผ่นไม้ลามิเนตขนาด 8 มม. หรือ 12 มม.

1. ความเรียบร้อยของหน้างาน หมายถึงความสมบูรณ์ของพื้นผิวก่อนทำการปู ไม้ลามิเนต หากเป็นพื้นที่มีความเรียบร้อย ผิวเรียบเสมอกันได้มาตรฐาน ไม่เป็นแอ่ง ไม่มีส่วนนูน แบบนี้จะปู พื้นไม้ลามิเนต ขนาด 8 มม. ก็ได้ แต่หากว่าพื้นยังไม่แน่ใจนักในเรื่องความเรียบร้อยการปูลามิเนต ขนาดความหนา 12 มม. จะช่วยได้มากกว่า เนื่องจากมีความหนา ทำให้ไม่เกิดเสียงดังกรอบแกรบเวลาเดิน

2. ราคา แน่นอนว่า พื้นลามิเนต ที่มีความหนา 12 มม. จะมีราคาสูงกว่า 8 มม. แต่ช่วงความต่างของราคาในไม้พื้นยี่ห้อเดียวกันชนิดหรือเกรดเดียวกัน จะมีราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ 100 บาท ต่อ ตารางเมตร ดังนั้นหากเป็นการปูในพื้นที่ขนาดเล็กไม่กี่ ตารางเมตร ราคาก็แตกต่างกันไม่มาก ดังนั้นเรื่องราคาจะมีผลก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ในการปูมากๆ

3. ความต้องการในเรื่องการป้องกันเสียงรบกวน ซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่หนากว่าย่อมดูดซับและป้องกันเสียงได้มากกว่า เช่น การปูบนพื้นชั้นบน เวลามีการเดินบนชั้นสองเสียงที่รบกวนลงมาก็จะมีน้อยลง

นี่เป็นความแตกต่างระหว่าง พื้นไม้ลามิเนต ขนาด 8 มม. และ 12 มม. ซึ่งเรารวบรวมมานำเสนอ ส่วนการเลือกใช้งานก็อยู่ที่ตัวของผู้อยู่อาศัย และความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละคนแต่ละบ้านนั่นเอง

#พื้นไม้ลามิเนต #ไม้พื้นลามิเนต #ไม้ลามิเนต #ลามิเนต #พื้นลามิเนต
Share
6008

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ