houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
ท่อไฟเดินใต้ดินสวย แต่อาจมีปัญหา ผู้รับเหมา ต้องให้เจ้าของทราบ

ภาพสายไฟฟ้าระโยงรยางค์ใน กทม. กลายเป็นเรื่องที่ถูกขยายไปในระดับนานาชาติ เมื่อคนดังระดับโลก อย่าง มหาเศรษฐีบิลล์ เกตส์ โพสต์ลงใน facebook ของตนเอง จนร้อนถึงรัฐและหน่วยงานใน กทม. ต้องเร่งเข้ามาจัดการแก้ไข... เรื่องนี้เป็นข่าวที่เกรียวกราวในช่วงก่อน ซึ่งก็ถือว่า แม้จะรู้สึกขายหน้า แต่ก็เป็นโอกาสดีที่เป็นการเริ่มกระตุ้นให้มีการจัดการให้ดีขึ้น... เรื่องของสายไฟฟ้าที่เดินสายผ่านเสาไฟฟ้า แล้วดูไม่สวยงาม เป็นเรื่องที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป และมันเป็นจริงว่ามันบดบังทัศนียภาพ ทำให้รู้สึกเสียบรรยากาศ ทางแก้ไขก็คือ การเอาสายไฟฟ้าลงไปอยู่ใต้ดิน ซึ่งมีหลายๆ แห่งได้ดำเนินการกันไปแล้ว ซึ่งก็ได้รับคำชมว่ามันทำให้บรรยากาศดูดีขึ้น และ ในการก่อสร้างบ้านในปัจจุบันนี้ ก็มีเจ้าของบ้านหลายท่านเหมือนกัน ที่สนใจอยากให้ ผู้รับเหมา เดินสายไฟฟ้าลงไปใต้ดินแทนที่จะเดินพาดผ่านมากลางอากาศในแบบเก่า เพื่อให้เกิดความสวยงามของทัศนียภาพภายในบ้าน เรื่องนี้ เชื่อว่า ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถจัดการให้ตามใจเจ้าของบ้านได้ แต่... ควรมีการทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านในเรื่องปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาและเรื่องข้อควรระวังให้ชัดเจนด้วย !

ข้อควรระวังและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในกรณีการเดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ที่ผู้รับเหมาควรแนะนำแก่เจ้าของบ้าน คือ

1. การดำเนินการมีราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบเดินสายบนเสาเข้าบ้านชั้นบนพอสมควร เนื่องจากมีเรื่องของอุปกรณ์ และระบบป้องกันความปลอดภัยที่ต้องเพิ่มเข้าไปอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันปัญหา เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี การจะเดินสายใต้ดิน ต้องใช้สายไฟฟ้าแบบพิเศษ ที่ทนสภาพอากาศ ทั้งความร้อนและความชื้นเป็นพิเศษ สายโทรศัพท์และอื่นๆ ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมด หากจะเอาลอดเข้าด้วยกัน และท่อก็ต้องแยกจากกัน ระบบท่อก็ต้องเป็นแบบพิเศษ หากรับเรื่องราคาที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นได้ค่อยเริ่มดำเนินการให้

2. ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เรื่องนี้สืบต่อจากข้อ 1 เวลาในการทำงานเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน ใช้เวลามากกว่าเนื่องจากมีเรื่องต้องจัดการหลายอย่าง ทั้งเรื่องวัสดุและทักษะในการทำงาน ระยะเวลาจึงต้องนานกว่าปกติ

3. การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข เป็นไปค่อนข้างยาก เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันให้ดี และควรมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ควรบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพ หรือทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้เจ้าของบ้านทราบ และต้องแนะนำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต หากขาดการดูแลตามเวลาที่ควร

4. จะไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรที่ส่งผลกระทบต่อท่อใต้ดินได้ในบริเวณนั้น เรื่องนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบและมีการทำสัญลักษณ์บอกให้เด่นชัดว่าตรงไหนมีแนวท่อเดินสายไฟ เพราะไม่เช่นนั้น อาจเกิดอันตราย หากเผลอไปขุดดิน ปลูกต้นไม้ หรือจะไปทำอะไรแถวนั้นที่เป็นการไปทำให้สายไฟใต้ดินเสียหาย

5. อันตรายหากเกิดน้ำท่วมขัง อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้มีความระมัดระวัง เพราะปัญหาน้ำท่วมแม้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้ จะต้องมีการป้องกันเป็นพิเศษ

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ผู้รับเหมา ควรทำความเข้าใจและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบให้ชัดเจน หากรับงานก่อสร้าง เดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับความปลอดภัย และได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ว่าเขาควรหรือไม่ควรที่จะเดินสายไฟฟ้าลงใต้ดินในบริเวณบ้านของเขา...

#ผู้รับเหมา #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาก่อสร้าง #เดินท่อใต้ดิน #เดินสายไฟใต้ดิน
Share
2489

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ