houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว
ที่พักคนงาน ผู้รับเหมา ต้องสร้างอย่างใส่ใจ

ในการทำงาน รับเหมาก่อสร้าง สิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ ผู้รับเหมา จำเป็นจะต้องใส่ใจและให้การดูแลอย่างดีก็คือ เรื่องของสวัสดิการของลูกน้องทีมงานช่างทั้งหมด เรื่องนี้หากดูแลไม่ดี ก็จะส่งผลเสียในระยะยาว คนไม่อยากทำงานอยู่ด้วยทำให้เกิดปัญหาคนงานขาด และในเวลาที่จะไปทำงานที่ไหน ที่เป็นที่ใกล้จากที่พักอาศัย หรือ เป็นโครงการขนาดใหญ่บ่อยครั้งที่ จะต้องมีการสร้างที่พักชั่วคราวเอาไว้ให้สำหรับคนงาน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้เด็ดขาด !

ที่พักของคนงาน ที่ ผู้รับเหมา ควรจัดสร้างให้สำหรับทีมงานช่าง มีลักษณะดังนี้...

1. มีความปลอดภัย เรื่องนี้สำคัญมาก เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งเรื่องความปลอดภัยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เรื่องความทนทานแข็งแรงใช้งานและอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงไม่ชำรุดเสียหาย หรือพังลงมาจนเกิดอันตรายเท่านั้น ! แต่ยังหมายถึง เรื่องของสภาพแวดล้อมที่ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ ไม่มีกองวัสดุที่เป็นอันตราย หรือ มีหลุดขุดขนาดใหญ่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และยังมีเรื่องของความเปลี่ยวของสถานที่ๆ ต้องดูให้ละเอียด ตลอดจนเรื่องของแสงสว่างที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัย

2. มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมในการอยู่อาศัย แม้ว่าที่พักคนงาน ส่วนมากจะเป็นที่พักชั่วคราว แต่เราก็จะต้อง ทำให้มีความแข็งแรงในระดับที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างไม่น่ากังวล และต้องให้ความสำคัญในเรื่องความอยู่สบาย ไม่ว่าจะเรื่องความร้อน การระบายอากาศ เพราะคนทำงานมาเต็มที่เวลาพักผ่อนก็ควรได้นอนหลับอย่างสบายพอสมควร ร่างกายจะได้ฟื้นตัวเต็มที่ ที่พักไม่ควรคับแคบเกินไป และต้องมีการระบายอากาศที่ดี รวมถึงมีการให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันความร้อนด้วย

3. มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นและเพียง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ที่ซักล้าง จะต้องมีให้เหมาะสม แม้จะไม่ถึงขั้นดีเลิศ เพราะเป็นเพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้น แต่ก็ต้องมีให้เพียงพอและต้องสามารถใช้ได้อย่างสะดวก

4. มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย เรื่องนี้ก็สำคัญ ผู้รับเหมา จะต้องดูแลในเรื่องสุขอนามัยในที่พักคนงานให้ดีที่สุด เพราะหากดูแลไม่ดี อาจนำมาซึ่งการเจ็บป่วยไม่สบายของทีมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ต้องจัดในเรื่องที่ทิ้งขยะ การจัดการปฏิกูลให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย
5. วัสดุและแบบที่ใช้ในการสร้างที่พักคนงาน ควรนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรื่องนี้สมัยก่อนๆ ผู้รับเหมา ก็จะมีการใช้เศษวัสดุเอามาก่อสร้างเป็นที่พักชั่วคราวให้ เวลาย้ายที่ทำงาน ก็รื้อแล้วเอาไปสร้างในที่ใหม่ ซึ่งเรื่องนี้หากไม่จัดการดีๆ วัสดุที่มีการใช้ซ้ำและรื้อถอนก็จะใช้งานได้แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง และต้องหาวัสดุใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว บางทีอาจจะมีการลงทุนหาที่พักแบบสำเร็จรูปที่ถอดประกอบได้ เอามาไว้ใช้งาน ซึ่งในตอนซื้อมาอาจจะมีราคาสูงสักหน่อย ที่พักสำเร็จรูปส่วนมากราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 บาท/ตรม. ส่วนที่พักทำเอง อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท/ตรม. แต่หากเทียบกันในระยะยาวแบบสำเร็จรูปไม่ถือว่าแพงกว่าเพราะสามารถใช้งานซ้ำได้เรื่อยๆ แต่แบบสร้างเอง อาจจะใช้ได้เพียง 4-5 ครั้งเท่านั้น

6. มีความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน อันนี้น่าจะเป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งของที่พักคนงานก่อสร้าง เพราะยิ่งสามารถเดินทางได้สะดวก ก็ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานได้เป็นอย่างดี

นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่พักคนงานก่อสร้าง ที่ ผู้รับเหมา ควรให้ความใส่ใจ ยิ่งเราดูแลให้สวัสดิการดีเท่าไหร่ ทีมงานของเราก็จะมีความสุขและส่งผลต่องานที่ดีตลอดจนถึงทำให้เขาไม่เปลี่ยนใจ ไปทำงานที่อื่น ทำให้ไม่เกิดปัญหาขาดคนงานได้เป็นอย่างดี

#ผู้รับเหมา #รับเหมาก่อสร้าง #ช่างรับเหมา #รับเหมา #ที่พักคนงาน #สร้างที่พักคนงาน
Share
2534

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:2,168 ถูกใจ:6
30 มิถุนายน 2560 เปิดดู:1,792 ถูกใจ:3
8 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,000 ถูกใจ:8
5 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:3,572 ถูกใจ:4
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,249 ถูกใจ:3
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:2,168 ถูกใจ:6
30 มิถุนายน 2560 เปิดดู:1,792 ถูกใจ:3
8 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,000 ถูกใจ:8
5 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:3,572 ถูกใจ:4
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,249 ถูกใจ:3