เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานภายในอาคาร

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานภายในอาคาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
139
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่