Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมหลังคากันสาดและแผ่นบานเกล็ด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมหลังคากันสาดและแผ่นบานเกล็ดสำหรับโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟอ.ทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
66
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร