2 รีวิว 2 เรดติ้ง
เสียงส่วนใหญ่บอกว่า
แนะนำให้ใช้บริการ 2 เรดติ้ง
ค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 1,000 บาท
ความคุ้มค้า ถูกมาก

ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลร้านค้า
รหัสร้านค้า
5386696074167364
แนะนำร้านโดยสังเขป
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
คำอธิบายธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พื้นที่ให้บริการ(1)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่บริการ(1)
รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โมเดิร์นโฮม เอสเตท จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
5
สินค้าในร้าน
ผลงานของร้าน
2 รีวิว 2 เรดติ้ง
เสียงส่วนใหญ่บอกว่า
แนะนำให้ใช้บริการ 2 เรดติ้ง
ค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 1,000 บาท
ความคุ้มค้า ถูกมาก

ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลร้านค้า
รหัสร้านค้า
5386696074167364
แนะนำร้านโดยสังเขป
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
คำอธิบายธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พื้นที่ให้บริการ(1)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่บริการ(1)
รับเหมาก่อสร้าง