houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
คลิป มุมกฎหมาย "สัญญาช่าง ทำยากไหม" ทำอย่างไรเมื่อช่างต้องร่างสัญญา

การทำสัญญา  เป็นเรื่องที่ควรกระทำเมื่อเกิดการว่าจ้างให้ช่างเข้าไปทำงาน  เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดี ทั้งทางฝ่ายเจ้าของบ้าน ผู้ว่าจ้าง  และฝ่ายช่างที่เป็นคู่สัญญาในการเข้าไปให้บริการ  ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนในข้อตกลง และขอบเขตงานว่า  ช่างได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการในส่วนใดบ้าง  ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการเกิดปัญหาจากความเข้าใจผิด  หรือ เกิดกรณีผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้  อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นที่ทราบและเข้าใจว่า สัญญาช่าง เป็นเรื่องจำเป็น แต่ก็มีหลายครั้งที่ไม่มีการทำ สัญญาช่าง หรือ สัญญาว่าจ้างทำงานกันขึ้น  ส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย  หรือไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร ดังนั้น houzzMate  จึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เพื่อขอคำแนะนำมาให้กับผู้ที่ต้องการทำสัญญา ว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะได้เอกสาร สัญญาช่าง หรือ สัญญาว่าจ้างให้ทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีผลทางกฎหมายอย่างที่ควรจะเป็น  โดยเฉพาะทางฝ่ายช่าง ที่โดยมากมักไม่ถนัดในด้านนี้มากนัก  จะได้เข้าใจและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม  ไม่ผิดพลาดและได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของกฎหมายอย่างสมบูรณ์... เชิญชมรายละเอียดได้จากคลิปด้านล่างนี้

นี่เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ที่น่าจะเป็นแนวทางช่วยให้ทำ สัญญาช่าง ได้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญก็มีอยู่ 5 ข้อ สรุปง่ายๆ ก็คือ ใน สัญญาช่าง ที่จะทำขึ้นนั้นต้องมี สถานที่และวัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา , ชื่อ สกุล  อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ของทั้งสองฝ่าย ,  รายละเอียดที่สำคัญในสัญญา , รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าตอบแทน  และ  ลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งหากมีองค์ประกอบครบถ้วนตามนี้  ก็เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นสัญญาที่มีผล  และใช้งานได้อย่างเป็นธรรมตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ช่างที่กังวลใจในเรื่องการทำสัญญาด้วยตนเอง ก็น่าจะพอทราบเป็นแนวทาง แต่อย่างไรก็ดี หากรายละเอียดที่ตกลงกันมีมาก มีความซับซ้อน หรือ มีมูลค่าสูง การปรึกษานักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม และวางใจได้ในการทำ สัญญาช่าง ของเรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบบทความ)

#สัญญาช่าง #ทำสัญญาช่าง #กฎหมาย #การทำสัญญา #สัญญสว่าจ้าง
Share
1060

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ