houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
5 วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED ต้องรู้ก่อนหาช่างมาติดตั้ง

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ความสนใจมากในปัจจุบัน มีการนำมาเปลี่ยนเพื่อใช้งานแทนหลอดแบบเดิม ส่วนมากมักให้ความสำคัญในเรื่องของความประหยัดค่าไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ มาใช้งานหลอด LED เราควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED เสียก่อน ที่จะ หาช่าง มาติดตั้ง หรือ เปลี่ยนด้วยตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริงวิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED


1. พิจารณาอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับหลอดไฟ LED เป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะไม่เช่น หากว่าเราซื้อหลอดไฟ LED ที่ไม่เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เรามี ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ อาจจะต้องเสียเงินไปเปล่าๆ หรือ จะต้องวุ่นวายในการปรับเปลี่ยนหลอดหรืออุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ รูปแบบและขนาดของตัวโคม ชนิดของขั้วรับหลอด ระบบไฟฟ้า การต่อวงจร และอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์ไฟ ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่า เป็นแบบไหน เพื่อจะได้ซื้อหลอดไฟ LED มาใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้อย่างพอเหมาะพอดี

2. พิจารณาตัวหลอดไฟ LED ว่ามันมีรูปทรง ขนาด และขั้วของหลอดไฟ ที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่เรามีหรือไม่ ในกรณีที่อยากได้รูปแบบของหลอดที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ในกรณีที่้มาเปลี่ยน ก็ให้ดูว่ามันมีขนาด รูปทรง และขั้วหลอดที่ใช้แทนของเดิมได้ เพื่อให้เราสามารถเอาไปติดตั้งในชุดโคมอันเดิมได้อย่างพอดีและปลอดภัย รวมไปถึง ต้องแน่ใจว่ามันใช้กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เดิมได้ เช่น กรณีสวิตช์ไฟของเราเป็นแบบปรับหรี่ได้ ก็ต้องแน่ใจว่าหลอดไฟ LED ที่เราจะซื้อมาใช้สามารถใช้งานกับสวิตช์ชนิดนี้ได้

3. พิจารณาเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของหลอดไฟ LED ที่เราจะซื้อมาใช้งาน เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะปัจจุบันมีผู้ผลิตและจำหน่าย (นำเข้า) หลอด LED เข้ามานำเสนอในท้องตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางชนิดอาจจะมีราคาถูกจนน่าดึงดูดใจ แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ต้องพิจารณาก่อนว่า สินค้านั้นๆ ได้มาตรฐานหรือไม่ ควรเลือกใช้สินค้าที่มีการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า คุ้มค่าสมราคา ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาในการใช้งาน หรือ เกิดอันตรายตามมาได้ในภายหลัง

4. พิจารณาระดับของแสงสว่าง หลอดไฟ LED โดยทั่วไปมีการบอกปริมาณแสงในหน่วย ลูเมน จะเขียนระบุเป็นสัญลักษณ์ lm อยู่ที่กล่อง และบนตัวหลอดไฟ LED ซึ่งหน่วยนี้อาจจะทำให้สับสน เนื่องจากไม่คุ้นกับหน่วย ซึ่งโดยปกติเราจะชินกับการดูที่ วัตต์ มากกว่า อย่างไรก็ดี ปริมาณแสงในหน่วยลูเมนและวัตต์ สามารถเทียบกันได้ โดยทั่วไปจะมีการระบุอยู่ที่ข้างกล่อง เช่น 600 ลูเมน เทียบเท่า 60 วัตต์ นั่นก็หมายความว่า หากแต่เดิมเราใช้หลอดขนาด 60 วัตต์ และมันให้แสงสว่างเพียงพอกับที่เราต้องการ หากจะเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ก็ให้เลือกหลอดที่มีความสว่าง 600 ลูเมน

5. พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของหลอด ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการและพึงพอใจใช้หรือไม่ เช่น สีของแสงที่ได้ แนวการกระจายแสงของหลอดไฟ อายุการใช้งาน การผิดเพี้ยนของสีเมื่ออยู่ใต้แสง เป็นต้น


นี่เป็น 5 วิธี ในการเลือกซื้อหลอดไฟ LED ที่น่าจะสามารถช่วยให้ผู้สนใจสามารถเลือกหลอด LED มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามแม้เราจะทราบ วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED แล้ว แต่ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอด ควรจะต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ดังนั้นหากไม่มีความชำนาญ ควร หาช่าง ที่มีประสบการณ์มาดำเนินการให้จะดีที่สุด และสำหรับท่านที่สนใจ อยากทราบว่าหลอด LED นั้นมันมีกี่แบบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้งาน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรื่อง "รู้จักกับชนิดของหลอดไฟ LED ก่อนหาช่างมาติดตั้ง#เลือกซื้อหลอดไฟ LED #ซื้อหลอด LED #หลอด LED #หลอดไฟ LED #หาช่าง #วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ
Share
598

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ