HouzzMate Admin
8 เดือนที่แล้ว
{อัพเดทล่าสุด} เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)___________________________________________________


บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) (ข้อมูลเมื่อวันที่ 27/04/2563)

___________________________________________________


          อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/2563 - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน โดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาด COVID -19 ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบ Up-skill และฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบ Re-skill ให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร


1.) การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย

2.) การตัดผมบุรุษ

3.) ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ

4.) การทำขนมไทยและเบเกอรรี่

5.) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

6.) การประกอบอาหาร

วันเวลาในการฝึกอบรม


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมแต่ละสาขา ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯ เข้าสู่สภาวะปกติ

โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรม ตามข้อมูลติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้

การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ


สามารถสมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์ (คลิกที่นี้)

และสามารถ สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในวันและเวลาราชการ โทร.054-660-025 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Phrae

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 
ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

#มาตรการช่วยเหลือแรงงาน #โควิด-19 #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ #ฝึกอาชีพฟรี #ฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยง
Share
183