Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ปัญหาเรื่องบ้านที่มากับหน้าฝน ตอนที่ 2.กระเบื้องหลังคาหลุด-ปลิว

กระเบื้องหลังคาหลุด-ปลิว


ด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนในช่วงหน้าฝน บ้านจึงต้องรับมือกับฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง หรือแม้แต่พายุฤดูร้อน ซึ่งข้อมูลด้านสถิติความเร็วลมจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 93 สถานี พบว่าสถิติความเร็วลมเมื่อเกิดพายุฝนในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ 103 ถึงมากกว่า 118 กม./ชั่วโมง ซึ่งเริ่มสร้างความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะส่วนหลังคาเพราะหากมีการยึดกระเบื้องหลังคาไม่ดีแรงลมอาจพัดเอาหลังคาปลิวไปด้วย ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนเท่านั้น ยังอาจเกิดอันตรายกับทรัพย์สินและบุคคลที่อยู่บริเวณนั้นด้วย

แนวทางการแก้ไขและป้องกัน 


เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ควรใช้ “ระบบยึดกระเบื้องหลังคา” (Roof Fixing Solution) ประกอบด้วย แป ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง แหนบยึดกระเบื้องเศษ ขอยึดกระเบื้อง และขอยึดเชิงชาย ด้วยวิธีการติดตั้งโดยยึดกระเบื้องหลังคาทุกแถวทุกแผ่น ซึ่งจะทำให้การยึดหลังคาทั้งผืนแข็งแรงแน่นหนา โดยแนะนำให้เลือกให้อุปกรณ์ยึดที่มีคุณภาพสูงและเหมาะกับขนาดของหลังคา

#ปัญหาเรื่องบ้านที่มากับหน้าฝน #หน้าฝน
Share
584
บทความอื่นๆ
บทความอื่นๆ