ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
ชื่อร้าน/บริการ
สมจิตร เหล็กปลอกสำเร็จ
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร : 0 9 2 6 9 3 3 2 8 2
อีเมล์ :
ที่อยู่ : 173 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
แนะนำร้านโดยสังเขป
จำหน่ายปลอกเสา-คาน-และผลิตตามสั่ง
คำอธิบายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ปลอกเหล็ก
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดนครราชสีมา
หมวดหมู่บริการ
งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ

ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่