houzzMate admin
7 เดือนที่แล้ว
พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จ้างดูแลอาคารสถานที่ ต้นไม้และสวนหย่อม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ , ดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ , ดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


สถานที่ดำเนินงาน

ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


มูลค่างาน

366,400 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  4 - 14  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 15 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   056-74132325  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62107062066&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
197

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ